רחוב בן גפן 74 גדרה. 7044724
support@selfie-gold.com

העיצובים שלנו
 
עגלת קניות
סיכום ביניים
 
אנחנו בפייסבוק
תנאי שימוש »
תנאי שימוש

תקנון וכללי שימוש, אתר סלפי-גולד

סלפי-גולד הינן אתר המאפשר ללקוחתיו לעצב תכשיטים ומוצרים או לקנות תכשיטים מוכנים שעוצבו עבורכם ע"י סלפי-גולד. העיצוב נעשה בדרך פשוטה ע"י בחירה מתוך תמונות מוכנות או בהורדת תמונה ע"י הלקוח לאתר "הטבעתו" בזהב על אבן חן מתוך המבחר שסלפי-גולד מציעה ושיבוץ התמונה המוגמרת בתכשיט לפי בחירת הלקוח. התמונות המועלות על ידי הלקוחות הם על אחריותם בלבד וזכויות היוצרים שייכות ללקוחות ועל אחריותם בלבד.

 

 אנו בסלפי-גולד נשמח לשרתכם ולהעניק לכם חווית קניה נעימה ומקצועית. במידת הצורך נשמח לענות על כל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה, ורכישה באתר מהווה אישור כי המשתמש קרא, הבין ומקבל  את תקנון האתר, וכי לא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר או מפעיליו, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר או מפעיליו על פי התקנון וכללי השתתפות אלו.

קניין רוחני והצהרות והתחייבויות הלקוח

 • הלקוח מצהיר ומאשר כי הנו אחראי בלעדית לאיכות המידע שהעביר לחברה, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.
 • הלקוח מצהיר ומתחייב כי הנו הבעלים ו/או בעלי הזכויות לעשיית שימוש ו/או להצגת המידע בגינו הוא מבקש את שירותי ההפקה של החברה.
 • הלקוח מצהיר ומתחייב כי הנו היוצר והבעלים הבלעדי של הקניין הרוחני מכל מן וסוג שהוא, ובכלל זאת אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המכירה, הפרסום, ההפצה, השיווק, והזכויות המוסריות, בכל מידע שהוא מעביר לחברה, וכי בפרסומם והצגתם באתר לכל צורך ו/או ביצוע פעולות הפקה כלשהן במידע, אין כל הפרה או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
 •  הלקוח מתחייב שלא לעצב באתר סלפי-גולד כל תכשיט או מוצר , שיש בו כדי הפרת זכות כלשהי, מכל מן וסוג שהוא, של צד ג' כלשהו, לרבות אך לא רק, סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים ו/או זכויות אחרות.
 • עיצוב מוצר באתר ו/או דרכים אחרות, אשר הנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט.
 • הלקוח מצהיר ומתחייב כי אין במידע שהעביר לחברה כדי פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים במידע קיבל את רשותם המלא לפרסום המידע ו/או הפקתו.
 • הלקוח מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו לסלפי-גולד ולביצוע המוצר שברצונו לקנות.
 • סלפי-גולד אינה יכולה לפקח על כל החומרים המועלים לאתר ובשום אופן לא תישא באחריות כלשהי לכל חומר כאמור, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים ממחשביה ו/או לפעול בכל דרך שתיראה לה בהתאם להפרה שתבוצע כמתואר לעיל ובתקנון ומבלי לגרוע מן האמור תוך מניעת יצורם של חומרים מפירים. סלפי-גולד לא תשא באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממחיקה ו/או אי יצור כאמור. סלפי-גולד שומרת לעצמה את הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו לה ו/או למפעיליה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למי ממשתמשיה ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות כל נזק שנגרם לה כתוצאה מהפרת ההוראות דלעיל.
 •  סלפי-גולד תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לסרב בכל עת להפיק ו/או ליצר כל עיצוב שהוא ו/או למחוק מכל מקום בו טען הלקוח חומר, אף אם אין בהם משום חומר אסור כאמור לעיל. סירבה סלפי-גולד להדפיס/לאחסן חומר כאמור, לא תקום ללקוח כל זכות לטענה ו/או תביעה כנגד לופה בגין סירוב זה. 
   
 • הלקוח מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי החברה הניתן על ידי החברה, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.

 

 

אחריות סלפי-גולד

 • סלפי-גולד ו/או עובדיה אינם בוחנים את תוכן המידע שבשימוש הלקוח לצורך בנית המוצר ו/או אשר שבגינם נדרש המוצר, ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו, או אי דיוק שנכללים בחומרים אלו הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת.
 • הלקוח יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד החברה ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו או בכלל. בהתאם ישפה המשתמש את סלפי-גולד, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 •  

אופן ביצוע הזמנה

א. לאחר ביצוע ההזמנה תתקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך.

לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את סלפי-גולד לספק את המוצרים שהזמנת.

האישור רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, לעתים קורה ומוצרים אזלו זמנית.  במידה והמוצרים חסרים, תשלח לך הודעה על כך באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. לא תחויב  על מוצרים שאינם במלאי – במידה וחויבת בטעות, כרטיס האשראי שלך יזוכה.

ב. רק לאחר סיום בדיקת  פרטי כרטיס האשראי שלך וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע ויתחיל תהליך אספקת המוצרים, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי סלפי-גולד או יצרניהם או מפיציהם. תתקבל הודעה וחשבונית מס לדואר האלקטרוני שלך על  אישור וביצוע העסקה.

על מנת  שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.

במקרה של החזרת המשלוח אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית.

במקרה ויחול שיבוש  או טעות בתיאור המוצר או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, סלפי -גולד שומרת לעצמה את הזכות לבטל את רכישתך ואתה כמובן לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

אמצעי התשלום

 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהוא בתוקף ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.  הרוכש מצהיר כי אמצעי הרכישה בהם הוא משתמש נמצאים בבעלותו או שיש בידו הרשאה הולמת לשימוש בהם.

שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

***במקרה בו העסקה לא אושרה ע"י חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה ולפיה תידרש  להסדיר זאת מול חברת האשראי. במידה ותוך 7 ימים לא התקבל אישור לקיום העסקה, סלפי-גולד רואה את העסקה כמבוטלת.

  זמני אספקה  

אנו מתחייבים לעשות את המיטב לספק את הזמנתך ביעילות ובזמן הקצר ביותר,

זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 ימי  עסקים אלא אם צוין אחרת. 

חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, כלומר ימים א'-ה', למעט ימי שישי,

שבת ,ערבי חג  ומועדים.

זמן האספקה יחשב מרגע אישור חברת האשראי לחיוב וביצוע העסקה.

משלוחים

המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראלאו באמצעות שליחים.

מוצרים שיסופקו באמצעות דואר רשום יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג  ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.

 מודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י סלפי -גולד ואינם בשליטתה.

הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

***אספקת מוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברות המשלוחים שאנו עובדים איתן, ובכפוף לרשימת הישובים של אלה שבהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם סלפי-גולד לבצע משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מצב בטחוני  ו/או מזג אוויר העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.

יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיה סלפי-גולד
הפוסק הבלעדי.

מחירים ותשלומים

החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסל הקניות.

 "סלפי גולד" רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר הנקוב  באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי.

במכירה בתשלומים רשאית "סלפי גולד" לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון 

 . מדיניות החזר מוצרים/ ביטול עסקה

 • שירותי העיצוב שהחברה מעניקה למשתמש הינם אישיים בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות ואינם ניתנים לשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר.
 • הלקוח מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת החברה הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.
 •  משכך, הלקוח מסכים ומודע לכך כי אין החברה מקבלת טובין בחזרה, ואין החברה מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן.
 • כל המוצרים נבדקים בקפידה ונארזים על ידינו כאשר מצבם תקין.
 •  אם בכל זאת יגיע אליכם מוצר אשר נפגם כתוצאה מתהליך המשלוח או מצבו לא תקין, עליך ליצור קשר עמנו תוך 48 שעות ממועד קבלת המוצר – אפשר בטלפון או פנייה בדואר אלקטרוני.
 • בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע החברה והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של סלפי-גולד אליו יעביר הלקוח את המוצר.
 • במקרים בו תכריע סלפי-גולד כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.
 • למען הסר ספק, בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או יפגם במהלך המשלוח למשתמש, החברה תדאג לתקן ו/או להחליף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את המוצר. בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי והמשתמש פוטר את החברה בגין כל פגם ו/או נזק מעבר לאמור לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים.
 • מרגע מסירת המוצר ללקוח, סלפי-גולד לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו אלא והתאם למדיניות סלפי-גולד שאחאית לטיב החומרים ואיכות היצור למשך שנה מיצורו.
 • במידה ותוכן התמונה שנשלחה מהווה בעיה אתית ואו פוגעת בזכויות צד שלישי והנהלת סלפי-גולד החליטה שאינה מדפיסה תמונה זו תבוטל העסקה ויזוכה כרטיס האשראי של הלקוח.

 

שמירת פרטיות:

אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע . 
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת  ומובטחת בטכנולוגיית  SSL.

 פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.

פרטי הלקוח שנמסרים לחברה נשמרים במערכת ואינם עוברים לגוף חיצוני כלשהו.
הפרטים האישיים, למעט פרטי כרטיס האשראי, נשמרים אצלנו במערכת לצורך מעקב ומתן שרות ללקוח במידה ויזדקק לו.

כללי

סלפי-גולד מיצרת את המוצרים, נושאת באחריות לטיב המוצרים או לתכונותיהם. כל מוצר נשלח מסלפי-גולד נושא באחריות של שנה מרגע שליחתו מסלפי-גולד או מתאריך החשבונית (המוקדם שבינהם).

צילומי המוצרים למטרת המחשה בלבד, לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

הנהלת סלפי-גולד שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  אנחנו ב"סלפי גולד" מודים לך על פנייתך, ומקווים שתיהנה מרכישתך החדשה

 

 

תנאי שימוש

עיצוב: Digital Market